Chậu rửa đôi có vách chắn

(AIRMEC)- Chậu rửa đôi có vách chắn.