Chậu rửa đôi có vách chắn kèm ngăn tủ

Chậu rửa đôi có vách chắn kèm ngăn tủ.