Bàn có ngăn kéo giá phẳng dưới

(AIRMEC)- Bàn có ngăn kéo, giá phẳng dưới.