Bàn có ngăn kéo và thớt băm chặt

(AIRMEC)- Bàn inox có vách chắn, ngăn kéo, có thớt băm chặt và giá phẳng dưới.