Tủ bàn cánh trượt và ngăn kéo

(AIRMEC)- Tủ bàn cánh trượt, có ngăn kéo và vách chắn.